POSSESSOR

Polityka prywatności

Dane osobowe są chronione zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem podanych przez Splaciaków w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest FUNDACJA „NOWA ALEKSANDRIA”, REGON 061707640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem 0000517489, SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W SWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod adresem ul. OSIEDLE KOLONIA TREBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA , kontakt: aleksandria.nowa@gmail.com, nr telefonu +48 22 100 46 41, dalej zwaną także Dostawcą.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług. Dostawca nie przechowuje i nie przetwarza informacji dotyczących płatności.

Do zarejestrowania na Platformie VoD niezbędne jest podanie adresu e-mail. Każdy Splaciak ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia (w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: online@splatfilmfest.com). Usunięcie przez Dostawcę, na wniosek Splaciaka, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Dostawcę usług w ramach Platformy VoD i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Splaciaka zgody na usunięcie z Platformy VoD jego konta i wyłączenie wszystkich aktywnych usług, bez konieczności zwrotu przez Dostawcę wszelkich opłat wniesionych przez Splaciaka. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

 

Wypełniając formularz rejestracyjny Splaciak wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez jest FUNDACJĘ „NOWA ALEKSANDRIA”, ul. OSIEDLE KOLONIA TREBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA , kontakt: aleksandria.nowa@gmail.com, nr telefonu +48 22 100 46 41

w celach związanych z prowadzeniem Platformy VoD oraz w celach marketingowych, w tym na dostarczanie przez Dostawcę Newslettera Splat!FilmFest, także przed i po czasie dostępności Platformy VoD.

Splaciak wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Platformy VoD i innych usług i produktów Dostawcy na podany przez Splaciaka adres poczty elektronicznej. Zgody wyrażone przez Splaciaka mogą być w każdej chwili cofnięte przez wysłanie wiadomości na adres newsletter@splatfilmfest.com.

Splaciakowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Wszystkim Splaciakom, tj. użytkownikom i użytkowniczkom Platformy VoD przysługują wynikające z przepisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.