POSSESSOR

Regulamin

DEFINICJE

Platforma VoD – witryna internetowa dostępna pod adresem internetowym https://vod.splatfilmfest.com/, udostępniająca treści audiowizualne, w tym filmy.

Splaciak – osoba, która dobrowolnie uzyskała dostęp do Platformy VoD poprzez założenie konta, do czego niezbędne jest podanie adresu e-mail.

Mój Splat!FilmFest – usługa bezpłatna, dalej zwana także kontem Splaciaka, której świadczenie uzyskane jest w drodze podstawowej formy autentyfikacji, tj. poprzez podanie adresu e-mail oraz przypisanie hasła, z opcjami publikacji treści własnych Splaciaka, w tym zdjęcia profilowego lub dodatkowych informacji. Konto Splaciaka jest niezbędne do dokonywania zakupu usług na Platformie VoD.

Regulamin – niniejszy dokument.

Dostawca – FUNDACJA „NOWA ALEKSANDRIA”, REGON 061707640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem 0000517489, SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod adresem ul. OSIEDLE KOLONIA TRĘBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA ,

kontakt: aleksandria.nowa@gmail.com, nr telefonu +48 22 100 46 41.

Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival – wydarzenie kulturalne, organizowane przez Dostawcę na prawach wyłączności, we współorganizacji z innymi podmiotami, w tym: z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Największej Instytucji Kultury we Wschodniej Polsce, na podstawie stosownych umów.

Splat!FilmFest – 6. edycja Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival, odbywająca się w całości w Internecie na Platformie VoD w oznaczonej dostępności, tj. od 1 grudnia 2020 g. 00:00 do 14 grudnia 2020 g. 23:59.

Dostępność / dostępny / czas dostępności – okres czasu, w którym możliwe jest skorzystanie z usług: Usługi Standardowej oraz Usługi KARNET na WSZYSTKO, tj. od 1 grudnia 2020 g. 00:00 do 14 grudnia 2020 g. 23:59.

Film – autorska treść audiowizualna, o oznaczonej długości trwania, prawnie chroniona.

Film pełnometrażowy – film o długości trwania przekraczającej 60 minut.

Film krótkometrażowy – film o długości trwania nieprzekraczającej 30 minut.

Usługa Standardowa – usługa wykupienia dostępu do wybranego filmu z Programu, Pokazu Specjalnego, Bonusów na czas dostępności 72h, z możliwością wyświetlenia danego filmu, jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2020, g. 00:00, i w terminie nieprzekraczającym 14 grudnia 2020, do g. 23:59, gdzie wyświetlanie filmu zostanie zakończone najpóźniej 14 grudnia 2020 o g. 23:59.

Dostawca zastrzega sobie prawo wyłączenia funkcjonalności Usługi Standardowej bez podania przyczyny.

KARNET na WSZYSTKO – usługa wykupienia dostępu do wszystkich filmów z Programu (nie dotyczy Pokazu Specjalnego oraz Bonusów), z możliwością wyświetlenia danego filmu, jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2020, g. 00:00, i w terminie nieprzekraczającym 14 grudnia 2020, do godz. 23:59, gdzie wyświetlanie filmu zostanie zakończone najpóźniej 14 grudnia 2020 o g. 23:59.

Dostawca podkreśla, że funkcjonalność usługi KARNET na WSZYSTKO będzie aktywna i dostępna w czasie dostępności Platformy VoD, tj. od 1 grudnia 2020, g. 00:00, do 14 grudnia 2020, do g. 23:59.

Odtworzenie filmu – uruchomienie w przeglądarce internetowej wyświetlania treści audiowizualnej dostępnej w Programie, Pokazie Specjalnym, Bonusie, z pozycji zalogowanego Splaciaka, lub odświeżenie w przeglądarce internetowej strony z odtwarzanym filmem.

Przeglądarka internetowa – aplikacja komputerowa, chroniona prawem autorskim, umożliwiająca wyświetlanie i przeglądanie stron internetowych.

Program – filmy umieszczone na Platformie VoD, w szczególności: filmy pełnometrażowe, filmy krótkometrażowe, dostępne do odtworzenia na Platformie VoD na podstawie i zgodnie z postanowieniami licencji zakupionych przez Dostawcę, w czasie dostępności Platformy VoD, tj. od 1 grudnia 2020, g. 00:00, do 14 grudnia 2020, do g. 23:59.

Całość Programu jest dostępna na podstawie wykupienia usługi KARNET na WSZYSTKO, z zastrzeżeniem, że filmy krótkometrażowe są dostępne nieodpłatnie, na podstawie odrębnych licencji.

W skład Programu nie wchodzą: Pokaz Specjalny oraz Bonusy.

Pokaz Specjalny – film udostępniany na zasadach innych niż Program, w szczególności: w innym czasie dostępności, gdzie dostępność jest podana każdorazowo na stronie dedykowanej danemu filmowi.

Bonusy – treści audiowizualne, w tym odpłatne, w szczególności filmy pełnometrażowe, dostępne na zasadach innych niż Program, w szczególności: w innym czasie dostępności oraz z zastrzeżeniem wyłączenia ich dostępności przez Dostawcę bez podania przyczyny.

Wersja językowa

Platforma VoD – w czasie dostępności jest przygotowana w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Program – jest przystosowany dla polskojęzycznego widza, co oznacza, że filmy niepolskojęzyczne wyposażono w opcję wyświetlania tłumaczenia na język polski w postaci napisów synchronicznych [opcja CC dostępna w odtwarzaczu].

Niektóre filmy, w tym przede wszystkim filmy polskojęzyczne, wyposażono w opcję wyświetlania tłumaczenia na język angielski w postaci napisów synchronicznych [opcja CC dostępna w odtwarzaczu].

Nagrody – w trakcie Splat!FilmFest są przyznawane następujące nagrody:

NAGRODY PUBLICZNOŚCI

FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

 • Najlepszy film
 • Najlepsza reżyseria
 • Najlepszy scenariusz
 • Najstraszniejszy film
 • Najbardziej szokujący film
 • Najlepsze efekty specjalne

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

 • Najlepszy film krótkometrażowy

KONKURS – MÉLIÈS D’ARGENT

 • Najlepszy film krótkometrażowy spośród 6 europejskich filmów krótkometrażowych wyselekcjonowanych przez Splat!FilmFest

- przyznawane przez Splaciaków w drodze głosowania w czasie dostępności Platformy VoD.

 

NAGRODA FINAL GIRL

- w 2020 r. przyznawana po raz pierwszy przez kapitułę dziewczyńską powołaną przez Dyrektorkę Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival.

 

NAGRODA PAPYA.ROCKS

- w 2020 r. przyznawana po raz pierwszy przez patrona Splat!FilmFest - PAPAYA.ROCKS.

 

PREAMBUŁA

Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług przez Dostawcę w ramach Platformy VoD.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędne prawa i licencje umożliwiające świadczenie usług w sposób legalny, z poszanowaniem praw twórców filmowych i gwarantujący najwyższą jakość.

Splaciaki mają obowiązek korzystać z usług Platformy VoD zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

W ramach Platformy VoD świadczone są usługi płatnego i bezpłatnego dostępu do filmów oraz bezpłatne usługi publikowania treści tworzonych przez Splaciaków, w tym przede wszystkim profilów Splaciaków.

Aby móc korzystać z usług, trzeba zarejestrować się i zalogować się do Platformy VoD. Rejestracja polega na utworzeniu konta Splaciaka, w szczególności poprzez: określenie nazwy Splaciaka oraz podanie adresu email Splaciaka.

Aby móc wyświetlać filmy, Splaciak musi korzystać z sieci Internet na terytorium Polski. Lokalizacja Splaciaka jest rozpoznawana po używanym przez niego adresie IP (rozpoznawanie za pomocą bazy GeoIP).

W ramach usługi Mój Splat!FilmFest, Splaciak może stworzyć swój profil na Platformie VoD. Splaciak nie może publikować na Platformie VoD treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.

Usługa Mój Splat!FilmFest jest bezpłatna.

Usługa Standardowa jest płatna i polega na udzieleniu Splaciakowi dostępu do danego filmu przez 72 godziny w czasie dostępności Platformy VoD. W tym czasie Splaciak może wyświetlić wybrany film, logując się do Platformy VoD na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Usługa KARNET na WSZYSTKO jest płatna i polega na udzieleniu Splaciakowi dostępu do wszystkich filmów oferowanych na Platformie VoD w czasie dostępności Platformy VoD (nie dotyczy Pokazu Specjalnego oraz Bonusów). Dostęp do filmów wymaga zalogowania się do usługi Mój Splat!FilmFest. Splaciak może korzystać z usługi na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Ceny usług prezentowane są na stronach Platformy VoD przy każdym filmie. Ceny wyrażane są w PLN, w kwotach brutto (razem z podatkiem VAT). Ceny mogą ulegać zmianie. Pobierane opłaty są bezzwrotne, z wyłączeniem uznanych reklamacji.

Dostęp bezpłatny może dotyczyć wybranych filmów, w tym filmów krótkometrażowych, może być ograniczony w czasie i może wiązać się z wyświetleniem Splaciakowi reklam graficznych lub video.

 

KARNET na WSZYSTKO

Umowa na świadczenie usługi KARNET NA WSZYSTKO rozpoczyna się od momentu zakupu, jednak nie wcześniej niż od 1 grudnia 2020 g. 00:00, i trwa nie dłużej niż do 14 grudnia 2020 g. 23:59.

Zakupu KARNETU na WSZYSTKO można dokonać w przedsprzedaży, z chwilą uruchomienia Platformy VoD, tj od dn. 20.11.2020.

Zakupu KARNETU na WSZYSTKO nie można dokonać w terminie po 14 grudnia 2020, g.23:59.

 

Usługa Standardowa

Zawarcie Umowy Standardowej możliwe jest w czasie dostępności Platformy VoD, tj. od 1 grudnia 2020, g. 00:00, do 14 grudnia 2020, do g. 23:59.

Powyższy zapis należy rozumieć, że Dostawca nie udostępnia funkcjonalności wykupu dostępu do filmu w przedsprzedaży.

 

PŁATNOŚCI

Splaciak może dokonać płatności za usługi: Usługę Standardową oraz KARNET NA WSZYSTKO poprzez:

przelew bankowy

BLIK lub kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

 

Płatności przez przelew bankowy, płatności kartą płatniczą oraz BLIKiem odbywają się za pośrednictwem PayU www.payu.pl. PayU umieszcza i przetwarza dane osobowe Splaciaków w bazie danych PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w szczególności: imię i nazwisko, adres Splaciaka, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem, procesując dane zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do komfortowego korzystania z Platformy VoD konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

komputer PC z procesorem 2,4 GHz, 2 GB pamięci, kartą dźwiękową, kartą video i monitorem o rozdzielczości 1024x768 (lub lepsze);

system operacyjny MS Windows 10 lub macOS 10.14;

przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari lub Edge w aktualnej, oficjalnie wspieranej wersji;

włączone w przeglądarce opcje: Cookies (ciasteczka) i JavaScript;

łącze internetowe o stabilnie dostępnej, minimalnej przepustowości 2Mbit/s.

 

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Splaciakowi dostępu do Programu, Pokazu Specjalnego, Bonusów, umieszczonych na Platformie VoD może być zawarta ze Splaciakiem pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa, o której mowa, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia Splaciaka z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie Splaciak zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.

Ponieważ usługi w ramach Platformy VoD świadczone są wyłącznie na terytorium Polski, umowa o świadczenie usług może być zawarta ze Splaciakiem, który posługuje się polskim IP.

Dostawca ma prawo rozwiązać umowę z Splaciakiem, który podejmuje działania na szkodę innych Splaciaków, twórców filmowych lub Dostawcy. Do takich działań w szczególności należy: utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie filmów oferowanych na Platformie VoD, jak również udostępnianie konta Splaciaka innym osobom korzystającym z Internetu. Rozwiązanie umowy wiąże się z zablokowaniem dostępu do Platformy VoD dla danego konta Mój Splat!FilmFest, usunięciem profilu Splaciaka z Platformy VoD oraz podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

Założenie konta Splaciaka jest równoznaczne z:

 • zapoznaniem się z treścią Regulaminu,
 • zrozumieniem treści Regulaminu
 • i akceptacją treści Regulaminu w pełnym zakresie.

Akceptując postanowienia Regulaminu, Splaciak wyraża zgodę:

 • na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy za pomocą poczty elektronicznej
 • na dodanie adresu e-mail podanego przy rejestracji do bazy Newslettera Splat!FilmFest, z czego może w każdej chwili zrezygnować, wysyłając e-mail z tematem REZYGNUJĘ pod adres newsletter@splatfilmfest.com
 • na natychmiastowe uruchomienie funkcjonalności usług: Usługa Mój Splat!FilmFest i/lub Usługa Standardowa i/lub Usługa KARNET na WSZYSTKO.

Usługa Mój Splat!FilmFest jest usługą bezpłatną.

Usługa Standardowa oraz Usługa KARNET na WSZYSTKO jest usługą płatną.

Splaciak przyjmuje do wiadomości i potwierdza zrozumienie zapisu, że wykupienie usługi Standardowej lub usługi KARNET na WSZYSTKO jest równoznaczne z udostępnieniem przez Dostawcę treści znajdujących się na Platformie VoD, w tym treści chronionych prawami autorskimi.

Takie udostępnienie treści, a w szczególności Odtworzenie filmu przez Splaciaka, jest rozumiane jako rozpoczęcie przez Splaciaka korzystania z wykupionych usług.

Splaciak potwierdza, że przed rozpoczęciem korzystania z usług,

 • został skutecznie poinformowany przez Dostawcę o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni,
 • dobrowolnie rezygnuje z prawa do skorzystania z odstąpienia od Umowy,
 • a tym samym wyraźnie życzy sobie, by wykupiona usługa była dla Splaciaka dostępna na zasadach opisanych w Regulaminie, natychmiast po zakończeniu procesu płatności.

Potwierdzenie zawarcia umowy oraz otrzymania zgody Splaciaka na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Splaciaka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) Splaciak na prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, w przypadku usługi świadczonej odpłatnie, Splaciak przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: FUNDACJA „NOWA ALEKSANDRIA”, ul. OSIEDLE KOLONIA TREBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA lub drogą mailową na adres aleksandria.nowa@gmail.com.

Splaciak może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, zawartej na odległość, na korzystanie z usług oferowanych w ramach Platformy VoD pod adresem https://vod.splatfilmfest.com.

Data zawarcia umowy: ...................

Imię i nazwisko konsumenta: ...................

Adres konsumenta: ...............

Adres e-mail podany podczas zakupu na Platformie VoD: ...................

Data: ............

Podpis: ............... (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej)”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Splaciak wysłał informację o odstąpieniu przed upływem ww. 14-dniowego terminu. Po jej otrzymaniu, FUNDACJA „NOWA ALEKSANDRIA” niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Splaciaka.

W przypadku odstąpienia od umowy Splaciak otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dostawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

 

UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach Platformy VoD nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe są chronione zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem podanych przez Splaciaków w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest FUNDACJA „NOWA ALEKSANDRIA”, REGON 061707640, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem 0000517489, SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W SWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod adresem ul. OSIEDLE KOLONIA TREBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA , kontakt: aleksandria.nowa@gmail.com, nr telefonu +48 22 100 46 41, dalej zwaną także Dostawcą.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług. Dostawca nie przechowuje i nie przetwarza informacji dotyczących płatności.

Do zarejestrowania na Platformie VoD niezbędne jest podanie adresu e-mail. Każdy Splaciak ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia (w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: online@splatfilmfest.com). Usunięcie przez Dostawcę, na wniosek Splaciaka, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Dostawcę usług w ramach Platformy VoD i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Splaciaka zgody na usunięcie z Platformy VoD jego konta i wyłączenie wszystkich aktywnych usług, bez konieczności zwrotu przez Dostawcę wszelkich opłat wniesionych przez Splaciaka. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

 

Wypełniając formularz rejestracyjny Splaciak wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez jest FUNDACJĘ „NOWA ALEKSANDRIA”, ul. OSIEDLE KOLONIA TREBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA , kontakt: aleksandria.nowa@gmail.com, nr telefonu +48 22 100 46 41

w celach związanych z prowadzeniem Platformy VoD oraz w celach marketingowych, w tym na dostarczanie przez Dostawcę Newslettera Splat!FilmFest, także przed i po czasie dostępności Platformy VoD.

Splaciak wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Platformy VoD i innych usług i produktów Dostawcy na podany przez Splaciaka adres poczty elektronicznej. Zgody wyrażone przez Splaciaka mogą być w każdej chwili cofnięte przez wysłanie wiadomości na adres newsletter@splatfilmfest.com.

Splaciakowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Wszystkim Splaciakom, tj. użytkownikom i użytkowniczkom Platformy VoD przysługują wynikające z przepisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Platformy VoD w zakresie, który od niego zależy. W szczególności Dostawca nie odpowiada za funkcjonowanie sieci internetowej oraz za spełnienie wymagań technicznych przez Splaciaka, określonych w Regulaminie.

Dostawca nie gwarantuje parametrów technicznych odbioru filmów przez Splaciaków.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnianych filmów. Oznacza to, że Splaciak nie może domagać się rekompensaty od Dostawcy, jeżeli nie spodoba mu się wyświetlony film.

Dostawca ma prawo zawiesić czasowo lub trwale dostęp do wybranych treści Platformy VoD.

 

REKLAMACJE

Splaciakom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usług świadczonych w ramach Platformy VoD.

Reklamacje należy składać poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres online@splatfilmfest.com.

Reklamacje dotyczące płatności za usługi należy składać poprzez serwis obsługujący płatności.

Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na adres email Splaciaka.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Platformy VoD i obowiązuje do odwołania.

Zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami dotyczącymi funkcjonowania Platformy VoD, oferowanych usług i filmów z Programu, Pokazu Specjalnego oraz Bonusów.

Wszystkie uwagi, pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres online@splatfilmfest.com.

 

 

 

 

Lublin, dn. 20.11.2020

Autor: Łukasz Kanafa, Producent Splat!FilmFest

Za zgodą Tongariro Releasing Sp. z o.o., autor wykorzystał zapisy Regulaminu dostępne na outfilm.pl.