POSSESSOR

Poprawny adres email. Na ten adres będą wysyłane wszystkie emaile z systemu. Adres nie będzie publiczny i zostanie użyty wyłącznie do dostarczenia nowego hasła lub zamówionych wiadomości.
Szereg znaków specjalnych w tym spacja, kropka (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.
Kliknij link, aby przeczytać (tekst otwiera się w nowym oknie)
Administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest FUNDACJA „NOWA ALEKSANDRIA”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem 0000517489, SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod adresem ul. OSIEDLE KOLONIA TRĘBACZÓW 31, ŁĘCZNA, kod 21-010 ŁĘCZNA, kontakt: aleksandria.nowa@gmail.com, nr telefonu +48 22 100 46 41, dalej zwaną także Dostawcą. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług. Dostawca nie przechowuje i nie przetwarza informacji dotyczących płatności. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia (w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: online@splatfilmfest.com).